Encara sense vots

Amb tu, un Prat millor

El Prat de Llobregat

Solucionar una incidència al Prat, ara és a les teves mans. - Aquesta aplicació ha estat creada per l'Ajuntament del Prat amb l'objectiu de facilitar la participació ciutadana per millorar el manteniment dels espais públics i del mobiliari urbà de la ciutat. - Permet la creació d'avisos d'incidències detectades pels usuaris, en l'àmbit del Prat de Llobregat. L'aplicació estarà disponible en tot el terme municipal, excepte la zona aeroportuària, el Polígon Pratenc, el polígon Mas Blau i el Polígon Manso Mateu. L'aplicació no estarà disponible fora d'aquest àmbit. - Amb tu, un Prat millor permet categoritzar el tipus d'incidència, adjuntar o fer una fotografia, geolocalitzar la imatge a Google Maps i enviar-la al departament de Manteniment i Serveis de l'Ajuntament del Prat, departament responsable de donar-hi solució. El temps de resolució dependrà del tipus d'incidència i de la gestió que calgui fer. - L'Ajuntament del Prat enviarà un correu electrònic per informar que la incidència ha estat rebuda correctament. Així mateix, si l'usuari no manifesta el contrari, se li notificarà el resultat de la tramitació de la incidència en el correu electrònic facilitat. - Si la incidència pogués suposar un perill per a la ciutadania, cal trucar directament a Manteniment i Serveis (telèfon 93 478 62 21) o a la Policia Local (934 787 272 / 092), les tardes, nits i festius, per tal que es pugui actuar al moment.

Titular: 
Ajuntament del Prat de Llobregat
Desenvolupador: 
Ajuntament del Prat de Llobregat
Forma de distribució: 
Gratuïta
iOS QR iOS
Android codi QR
Windows codi QR