Avís legal

Aquest lloc web té com a objectiu oferir un catàleg d'aplicacions mòbils d'àmbit local.

La Diputació de Barcelona és responsable de la recopilació, catalogació i la forma de presentació de les aplicacions en aquest lloc, però no dels continguts de les aplicacions ni de la informació relativa a les mateixes, que és responsabilitat dels seus titulars.

Si bé la Diputació de Barcelona vetlla per la qualitat en la selecció de les apps que apareixen en aquest lloc web, declina tota responsabilitat pel que fa al compliment dels requisits legals de les aplicacions mòbils referenciades i de l'ús que aquestes puguin fer de la informació captada dels seus usuaris.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les següents condicions:

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de la Diputació de Barcelona. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la Diputació de Barcelona o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. La Diputació de Barcelona no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda a la web.

La Diputació de Barcelona donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant la seva privacitat i confidencialitat.

L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a la Diputació de Barcelona a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de millorar la navegació per web, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a la Diputació de Barcelona resta podrà exercir davant la mateixa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI, davant de qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona http://www.diba.cat/web/registre

La Diputació de Barcelona no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Diputació, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació.

La Diputació de Barcelona no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

La Diputació de Barcelona es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 

Google Analytics

Aquesta pàgina fa ús de Google Analytics, un servei d'anàlisi estadística de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (Google).

Google Analytics utilitza galetes (cookies), arxius de text ubicats a l'ordinador de l'usuari, per ajudar el lloc web a analitzar l'ús que els usuaris fan. La informació que generen les galetes (incloent la direcció IP) és directament transmesa i arxivada per Google en els servidors del lloc web.

Google recopila informes de l'activitat del lloc web i presta altres serveis relacionats amb aquesta activitat i l'ús d'Internet, d'acord amb la seva política de privacitat (https://support.google.com/analytics/answer/ 6.004.245? Hl = ca ).

Pot evitar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador. No obstant això, ha de saber que si ho fa, pot ser que no pugui fer ús de totes les funcionalitats d'aquest lloc web. En utilitzar el lloc web, accepta Google el tractament de les seves dades en la forma i per als fins dalt indicats.